Chào mừng đến Đại Việt, Inc. - Công ty tư vấn đầu tư Mỹ hàng đầu

Xin thẻ xanh ở lại Mỹ

Xin thẻ xanh ở lại Mỹ

17 Oct, 2018 By Ban truyền thông

Xin thẻ xanh ở lại Mỹ là một thủ tục cho phép công dân nước ngoài hiện đang ở Mỹ theo diện không di dân (du lịch, du học, làm việc...) nộp hồ sơ thay đổi tình trạng qua tình trạng thường trú nhân (xin thẻ xanh). Công dân nước ngoài đến Mỹ trong tình trạng visa không di dân có thể xin thẻ xanh nếu họ hội đủ điều kiện cần thiết là:

Tìm Hiểu Thêm
Thẻ Xanh có giá trị bao lâu?

Thẻ Xanh có giá trị bao lâu?

03 Oct, 2018 By Ban truyền thông

Về cơ bản, Thẻ Xanh có hiệu lực suốt đời. Tuy nhiên, thẻ nhận dạng phải được gia hạn, cứ 10 năm một lần giống như hộ chiếu hoặc bằng lái xe của bạn. Thẻ Xanh có thể được gia hạn bằng cách nộp Mẫu đơn I-90. Trạng thái của bạn với tư cách là Chủ thẻ Xanh vẫn còn hiệu lực ngay cả khi ngày hiệu lực trên Thẻ Xanh thực của bạn đã hết hạn.

Tìm Hiểu Thêm
Quyền và trách nhiệm của Chủ thẻ xanh

Quyền và trách nhiệm của Chủ thẻ xanh

03 Oct, 2018 By Ban truyền thông

Thẻ Xanh có một số quyền và trách nhiệm nhất định. Nếu tất cả diễn ra theo kế hoạch, chủ thẻ Xanh Mỹ có thể sống và làm việc tại Mỹ miễn là họ thích và thậm chí trở thành công dân Mỹ sau năm năm.

Tìm Hiểu Thêm