Chào mừng đến Đại Việt, Inc. - Công ty tư vấn đầu tư Mỹ hàng đầu

Ban Lãnh Đạo

Best team page design with botstrap class rounded circle

Valerie T. Vo

TỔNG GIÁM ĐỐC

Sáng lập công ty P&T LLC – Mỹ / VABC's President / Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Best team page design with botstrap class rounded circle

David Ho

Chủ tịch HĐQT

CEO and CSO of HeMemics Biotechnologies Inc.

Best team page design with botstrap class rounded circle

Võ Thanh Trà

Phó giám đốc

Chánh văn phòng BAOOV-US tại TP.HCM

Best team page design with botstrap class rounded circle

Nguyễn Xuân

Phó giám đốc

Giám đốc công ty phát triển đầu tư Trí Đức.

Best team page design with botstrap class rounded circle

Lê Quỳnh Huệ

Phó Giám đốc