Chào mừng đến Đại Việt, Inc. - Công ty tư vấn đầu tư Mỹ hàng đầu

Hỗ trợ nhân sự tại Mỹ

Hướng dẫn về thời gian, hình thức tuyển dụng thích hợp cho việc tuyển dụng nhân sự tại Mỹ. Đồng thời tư vấn các bí quyết tuyển dụng thành công cũng như những điều cần chú ý trong tuyển dụng.

Dịch vụ khác:

Chúng tôi làm việc như thế nào?

1

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng các giải pháp và quy trình đầu tư Mỹ tốt nhất. Đưa ra cho khách hàng các điểm quan trọng trong dự án mời khách hàng tham gia.

2

khách hàng tìm hiểu và ký hợp đồng triển khai dự án Mỹ với Đại Việt, INC. Cung cấp cho khách hàng các kênh liên hệ để cùng theo dõi tiến độ triển khai.

3

khách hàng tận hưởng các ưu đãi khi dự án Mỹ đi vào hoạt động và sinh lợi nhuận. khách hàng được hỗ trợ cùng giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án.

Đăng ký tư vấn