Chào mừng đến Đại Việt, Inc. - Công ty tư vấn đầu tư Mỹ hàng đầu

Quản lý tài chính dự án

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý tài chính đầy đủ cho tất cả những công việc quản lý dự án tại Mỹ, hay các báo cáo tài chính theo yêu cầu nhằm đáp ứng nhu cầu riêng của từng nhà đầu tư.

Tất cả công việc liên quan đến tài chính của dự án đầu tư Mỹ đều được tích hợp vào một hệ thống kế toán được chúng tôi thiết kế chuyên biệt nhằm mang lại cho nhà đầu tư dịch vụ quản lý tài chính thuận lợi. Chúng tôi quản lý và kiểm soát toàn diện tài sản của nhà đầu tư, đáp ứng mong đợi của nhà đầu tư.

Dịch vụ khác:

Chúng tôi làm việc như thế nào?

1

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng các giải pháp và quy trình đầu tư Mỹ tốt nhất. Đưa ra cho khách hàng các điểm quan trọng trong dự án mời khách hàng tham gia.

2

khách hàng tìm hiểu và ký hợp đồng triển khai dự án Mỹ với Đại Việt, INC. Cung cấp cho khách hàng các kênh liên hệ để cùng theo dõi tiến độ triển khai.

3

khách hàng tận hưởng các ưu đãi khi dự án Mỹ đi vào hoạt động và sinh lợi nhuận. khách hàng được hỗ trợ cùng giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án.

Đăng ký tư vấn