Chào mừng đến Đại Việt, Inc. - Công ty tư vấn đầu tư Mỹ hàng đầu

Tổ chức hội thảo

Lên kế hoạch tổ chức hội thảo xúc tiến kết nối thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Mỹ, đảm nhận mời gọi doanh nghiệp Việt Nam tham gia cũng như tổ chức hội thảo.

Dịch vụ khác:

Chúng tôi làm việc như thế nào?

1

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng các giải pháp và quy trình đầu tư Mỹ tốt nhất. Đưa ra cho khách hàng các điểm quan trọng trong dự án mời khách hàng tham gia.

2

khách hàng tìm hiểu và ký hợp đồng triển khai dự án Mỹ với Đại Việt, INC. Cung cấp cho khách hàng các kênh liên hệ để cùng theo dõi tiến độ triển khai.

3

khách hàng tận hưởng các ưu đãi khi dự án Mỹ đi vào hoạt động và sinh lợi nhuận. khách hàng được hỗ trợ cùng giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án.

Đăng ký tư vấn