Buổi thực tập của du sinh trước khi lên đường đi CaLi. Các em được học và lấy chứng chỉ nghề của trung tâm đào tạo chuyên gia thẩm mỹ cao cấp tại VN.

Tìm Hiểu Thêm