Đoàn sinh viên Mỹ về Việt Nam thực tập dưới sự hướng dẫn của công ty Đại Việt, INC. Các sinh viên quốc tế này thực tập tại Việt Nam trong vòng 1 tháng.

Tìm Hiểu Thêm